αναθέτω


αναθέτω
αναθέτω, ανέθεσα και ανάθεσα βλ. πίν. 137

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναθέτω — (Α ἀνατίθημι) 1. αφήνω σε άλλον την εκτέλεση ή τη φροντίδα για κάτι, επιφορτίζω, εμπιστεύομαι 2. προσφέρω κάτι ως ανάθημα, αφιερώνω αρχ. Ι. ενεργ. 1. βάζω επάνω, επιθέτω, επιρρίπτω, επιβάλλω 2. αναφέρω, απονέμω, αποδίδω 3. ιδρύω, ανεγείρω 4. δίνω …   Dictionary of Greek

  • αναθέτω — [анатэто] р. возлогать, поручать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αναθέτω — ανάθεσα, ανατέθηκα, αναθεμένος 1. εμπιστεύομαι σε κάποιον την εκτέλεση κάποιας πράξης, επιφορτίζω: Του ανάθεσαν όλες τις δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας τους. 2. αφιερώνω: Τις εικόνες που κληρονομούσαν αποφάσισαν να τις αναθέσουν στην εκκλησία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀναθέτω — ἀνατίθημι lay upon aor imperat act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θέτω — (Μ θέτω) 1. τοποθετώ 2. προτείνω, υποβάλλω («θέτω όρους») 3. βάζω κάποιον να ξαπλώσει, τόν βάζω στο κρεβάτι νεοελλ. 1. παραδέχομαι, θεωρώ («τό θέτω ως ζήτημα αρχής») 2. ιδρύω, καθιερώνω («θέτω βραβείο») 3. φρ. α) «θέτω σε ενέργεια» αρχίζω να… …   Dictionary of Greek

  • επανατίθημι — ἐπανατίθημι (Α) [τίθημι] 1. τοποθετώ κάτι πάνω σε άλλο, επιθέτω («φέρ ἐπαναθῶ σοι καὶ ξύλον», Αριστοφ.) 2. ενεργ. αναθέτω ξανά ή απλώς αναθέτω, επιφορτίζω κάποιον και παθ. με την ίδια σημασία 3. μέσ. (με αιτ. πράγμ. και δοτ. προσ.) κληροδοτώ 4.… …   Dictionary of Greek

  • επιτρέπω — (AM ἐπιτρέπω και ιων. τ. ἐπιτράπω) [τρέπω] 1. δίνω σε κάποιον την άδεια να κάνει κάτι, ανέχομαι (α. «δεν μού επέτρεψε να απαντήσω» β. «οὐκ ἄν ποτ’ ἄλλῳ τοῡτ’ ἐπέτρεψ’ ἐγώ ποιεῑν», Αριστοφ. γ. «ἢν δέ τις μαλακύνηται, μὴ ἐπιτρέπετε», Ξεν.) νεοελλ.… …   Dictionary of Greek

  • προεγχειρίζω — ΜΑ 1. παραδίδω, αναθέτω κάποιον ή κάτι σε κάποιον άλλο εκ τών προτέρων («τὸν χρυσόβουλλον λόγον ὅνπερ ὁ βασιλεὺς αὐτῷ προενεχείρισεν», Άνν. Κομν.) 2. παθ. προεγχειρίζομαι έχει αναληφθεί η διαχείριση μου. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + ἐγχειρίζω «παραδίδω …   Dictionary of Greek

  • Augment — In der Sprachwissenschaft wird als Augment (lateinisch augmentum, „das Vergrößerte“) ein Präfix bezeichnet, das in einigen indogermanischen Sprachen einem Verb vorangestellt wird, um Zeitformen der Vergangenheit wie das Plusquamperfekt, das… …   Deutsch Wikipedia

  • Κομισιόν — η η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τέσσερα θεσμικά όργανα τής ΕΟΚ. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταφορά στην ελλ. ξεν. όρου, πρβλ. γαλλ. commission < λατ. commisio, onis < λατ. ρ. committere «εμπιστεύομαι, αναθέτω»] …   Dictionary of Greek